Helotiales.nl

 

Mollisia ligni (Desm.) P. Karst.

 
 
Mollisia ligni

Mollisia ligni (Desm.) P. Karst.

Mollisia ligni
Mollisia ligni
Mollisia ligni Mollisia ligni
Mollisia ligni
 

Ascus apical apparatus IKI negative