Helotiales.nl

 

Gevaren

 
 

Een van de grootste gevaren bij het onderzoeken van microfungi is de natuur zelf. Tijdens het verzamelen kun je uit een boom vallen of erger, aangevallen worden door een groot aantal insecten en teken. De ergste is de schapenteek (Ixodus ricinus) die je kan infecteren met de Borrelia burgdorferi bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt.

Teek Ctenolepisma longicuadatum

Schaal: de teek is 1,5 mm lang.

Gevaar voor je bibliotheek! Ctenolepisma longicaudatum komt binnenshuis voor en eet graag papier.